اميد کوکبی، فيزيکدان ايرانی به «۱۰ سال زندان» محکوم شد

Posted on May 16, 2012 in News

اميد کوکبی، فيزيکدان ايرانی به «۱۰ سال زندان» محکوم شد

 “امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی و دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس آمریکا، روز یکشنبه، پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت، به اتهام توطئه‌گری با کشورهای خارجی علیه ایران، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.”

Source: Radiofarda

 

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.